Seurustelun vaiheet

Seurustelun vaiheet, jotka vahvat parit käyvät läpi

Seurustelu aikuisena ei aina ole ruusuilla tanssimista, kuten kaikki tietävät. Yleensä vahvat parit käyvätkin läpi muutaman eri vaiheen seurustellessaan. Kaikki tietävät varmasti ainakin sen alkuhuuman vaiheen, jossa pari ei saa toisistaan tarpeekseen ja kaikki on hauskaa, uutta ja jännittävää. Tällöin rakastumisen aikaansaamat dopamiinit ovat korkealla. Juuri tänä aikana moni sivuuttaa, tai ei edes huomaa kumppanin hälytyskelloja soittavia tai ikävämpiä piirteitä, joihin muuten saattaisi kiinnittää toisessa ihmisessä huomiota. Olisi kuitenkin hyvin tärkeää olla totuudenmukainen myös suhteen alkuaikoina ja nähdä kumppani realistisena myös niiden vaaleanpunaisten linssien läpi, jotka alkuhuuma saattaa aiheuttaa.

Seurustelun aloittaminen on monien mielestä se hauskin vaihe, mutta muut seurustelun vaiheet testaavat suhteen kestävyyttä. Suhteen täytyy aina kestää myös arjessa ja huonompina päivinä.

Seurustelun aloittaminen ja asettuminen

Alkuhuuma on jännittävää ja hauskaa aikaa, joka voi kestää puolesta vuodesta jopa kahteen vuoteen. Se ei aina koske vain tuntemattomia, vaan joskus myös vanha ystävyys voi syventyä rakkaudeksi. Molemmat ovat yhtä hyviä vaihtoehtoja parisuhteen rakentamiselle.

Alkuhuumassa on kuitenkin vaaransa, koska silloin osapuolet ovat hyvin sinisilmäisiä. Sen aikana rakastunut ihminen siirtää toiseen ihmiseen omia toiveitaan. Tällöin kuva kumppanista ei ole todellinen. Alun jälkeen seuraa kuitenkin asettuminen, jolloin kumppanin alkaa nähdä realistisemmin. Tällöin tunneside vahvistuu, osapuolet rentoutuvat ja sitoutumisen tunne lujittuu entisestään.

Seurustelun vaiheet
Parsuhteen vaiheet

Pettymyksistä ja kasvusta mukavuusalueelle

Tietyssä vaiheessa suhdetta eteen tulee myös pettymyksiä ja hetkiä, jotka pakottavat kasvamaan suhteessa. Parisuhde ei voi kestää ilman tätä vaihetta, joten jokaisen vahvan parin on käytävä se läpi, vaikka se onkin vaiheista se haasteellisin. Sen aikana molempien on tehtävä töitä itsensä kanssa, kuten myös suhteen hyväksi.

Haastavan vaiheen jälkeen alkaa usein mukava vaihe, jossa eletään rutiininomaisesti ja mukavuusalueella. Tällöin suhteen tila ja tunteet ovat tasaisia. Ei kuitenkaan kannata jäädä junnaamaan paikalleen tai antaa suhteesta tulle itsestäänselvyys. Siihen voivat auttaa tietyt parisuhteen säännöt kuten uusien asioiden kokeileminen tai kahdenkeskisen ajan ottaminen kumppanin kanssa säännöllisesti.

Seurustelun vaiheet vievät kohti varauksetonta rakkautta

Kaikki seurustelun vaiheet on käytävä läpi, mikäli aikoo rakentaa kestävän parisuhteen. Kaikkien vaiheiden jälkeen jäljelle jää kuitenkin varaukseton rakkaus, josta molemmat saavat entistä enemmän iloa ja rakkautta. Tällöin tunteet kumppania kohtaan eivät heittele huonoissakaan elämäntilanteissa ja ymmärryksen määrä suhteessa korostuu. Tähän viimeiseen ja muihin seurustelun vaiheisiin tuo tukea ja yhteishenkeä esimerkiksi teemaan loistavasti sopiva love radio, joka tarjoaa rakkaus- ja parisuhdevinkkejä arkeen.

Seurustelu aikuisena voi olla hyvin haastavaa. Ihmissuhteet ovatkin usein sekä elämän vaikein, että myös eniten iloa tuova asia. Kannattaakin muistaa, että jos suhde kumppanin kanssa ei yrityksistä huolimatta toimi, on paljon armollisempaa molemmille keskustella asiat halki ja erota, vaikka se hetkellisesti sattuukin. Toisaalta joskus on hyvin vaikeaa tietää kannattaako erota vai yrittää vielä korjata suhde.