Parisuhteen säännöt

Parisuhteen säännöt - mikä on sallittua?

Parisuhteen säännöt muuttuvat sitä mukaa, kun itse parisuhdekin muuttuu. Alussa sovitut säännöt eivät välttämättä ole toimivia enää vuosien päästä. Tästä syystä kumppanin kanssa tulisikin käydä keskustelua siitä, mihin on tyytyväinen ja mihin toivoisi parannusta. Vain näin molemmat ovat tietoisia siitä, miten parisuhdetta voisi kehittää aina vain parempaan suuntaan. Riitely parisuhteessa voi rasittaa suhdetta, jos riitely ei ole oikeanlaista. Riitelyn osalta tulee huomioida se, millainen persoona oma kumppani on ja miten hän riitelee. Riitojen ratkaisemisesta kannattaa myös käydä keskustelua puolisoiden välillä, jotta riitely voisi olla jatkossa rakentavampaa ja riidasta sopiminen luontevaa.

Parisuhteessa koetaan niin sanotut parisuhteen kriisivuodet sellaisissa vaiheissa, kun elämä on kiireistä. Varsinkin tuolloin parisuhteen säännöt ovat tärkeässä asemassa, jotta kriisivuosista päästään yli yhdessä ja onnellisina.

Parisuhteen kriisivuodet ratkaisevat parisuhteen kohtalon

Parisuhteessa on monia vaiheita, joiden mukana suhde elää ja muuttuu aikojen saatossa. Yksi hankalimmista vaiheista on ehdottomasti kriisivaihe, jossa pariskunta pähkäilee, kannattaako pysyä yhdessä. Kriisivuosien aikana koetaan suurin osa pitkien parisuhteiden eroista.

Pariskunta voi jumittautua kriisivaiheeseen pitkäksi ajaksi. Jotkut jopa hakevat mahdollisesti uutta seuraa, kun kumppaniin ei olla enää tyytyväisiä. Joskus uusi onni voi löytyä toisesta kumppanista, mutta monesti oman kumppanin löytää uudelleen. Toiseen uudelleen rakastuminen onkin yksi hienoimmista tunteista, joita ihminen voi koskaan elämänsä aikana kokea.

Parisuhteen säännöt
Parisuhteen säännöt

Mikä suhteessa on sallittua?

Parisuhteessa on tärkeää keskustella siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Jokaiselle yksilölle parisuhteen rajat voivat olla erilaiset, joten joskus ei välttämättä tiedä edes loukkaavansa kumppaniaan tekemällä jotakin, minkä itse kokee olevan sallittua. Suurimmassa osassa parisuhteita toisen kanssa oleminen ei esimerkiksi ole sallittua, mutta on olemassa myös avoimia parisuhteita.

Kun aloittaa seurustelun toisen kanssa, tulee asioista puhua heti alussa. Mitä pidemmälle seurustelun vaiheet etenevät, sitä tärkeämpää on olla yhteiset pelisäännöt. Niiden avulla kunnioitetaan kumppania ja omaa parisuhdetta, jonka tulisi olla molemmille puolisoille maailman tärkein ihmissuhde. Jos se ei ole sitä, kannattaa miettiä, onko sittenkään oikean henkilön kanssa yhdessä.

Parisuhteen säännöt ja parisuhdetaitojen harjoitteleminen

Kukaan meistä ei ole täydellinen kumppani, mutta jokainen voi kehittyä ja tulla täydelliseksi juuri omalle puolisolleen. Love radio osaakin kertoa siitä, mikä on erityisen tärkeää parisuhteessa. Se on tietenkin koota yhdessä sellaiset parisuhteen säännöt, että elämä on mukavaa ja tasapainoista. Parisuhdetaitojaan voi myös harjoitella joko yksin tai yhdessä oman kumppaninsa kanssa. Kaikista tärkein harjoitus on kumppanin kanssa keskusteleminen vaikeistakin asioista.

Myöskään riitely parisuhteessa ei saisi olla sellainen seikka, jota halutaan paeta. Riitely kuuluu jokaisen ihmisen elämään, eikä riitoja voi aina välttää. Sen vuoksi niitä ei kannata paeta. Mikäli jokin asia painaa mieltä, tulee siitä pystyä puhumaan rakentavasti. Puhuminen on todella tärkeää parisuhteelle, sillä se on kuin kastelisi kuihtumaisillaan olevaa kukkaa.